تعویض و یا مرجوع کالا فقط در صورتی انجام می‌گیرد که محصول ایرادی داشته باشد.هزینه ی پست مرجوع کالا به عهده ی فروشگاه می‌باشد